วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

พลุนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ เมืองพัทยา (และเวลาจุดพลุ)

เมืองพัทยา ร่วมกับ กระทรวงกลาโหม จัดงานแถลงข่าว งานแสดงและประกวดพลุนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ “ ดวงประทีปพราวนภา เทิดราชาราชินี บารมีศรีแผ่นดิน ครั้งที่2” เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม