วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บ้านดิน กำเนิดใหม่ในตลาดน้ำ๔ภาค

ทำจากดินจริง ๆ ที่สร้างจากภูมิปัญญาของชาวบ้านในสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่๒ จนตอนนี้ทางทหารเรือได้นำแบบไปปรับสร้างบ้างแล้ว ซึ่งทางตลาดน้ำ๔ภาคพัทยาได้นำมาจัดสร้างในพื้นที่ของตน เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ครับ  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม