วันพุธที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Open a Book Open the World!!

สมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา ขอเชิญผู้รักการอ่านเที่ยวงานสัปดาห์หนังสือ ภาคตะวันออก (Open a Book Open the World) เริ่มวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน ถึงวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฏาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ ห้องแปซิฟิค ฮอลล์ ชั้น 4  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม