วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

งานแปรตัวอักษรถวายพระพร WE enjoy THE KING ด้วยรถจักรยานยนต์

งานแปรตัวอักษรถวายพระพร WE adore THE KING เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคล ครบรอบพระชนมายุ 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 และยังเป็นการทำลายสถิติโลก บันทึก Guinness Book World Records ด้วยรถจักรยานยนต์กว่า 2554 คัน ระหว่างวันที่ 18-19 มี.ค. 54 สนามกีฬาเทศบาลชลบุรี  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม