วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2555

งานวันระกำหวาน ผลไม้ และของดีเมืองตราด ปี 2555

เชิญเที่ยวงาน วันระกำหวาน ผลไม้ และของดีเมืองตราด ประจำปี 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตร และเผยแพร่ชื่อเสียงผลไม้ที่มีคุณภาพ รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตราดในทุกปี โดยภายในงานปีนี้ มีกิจกรรมประกอบด้วย.. การประกวดผลไม้ 9 ชนิด ได้แก่ ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ลองกอง เงาะพันธุ์โรงเรียน มังคุด ระกำหวาน สับปะรดพันธุ์ตราดสีทอง สับปะรดพันธ์ปัตตาเวีย กล้วยไข่ (ส่งออก) และมะพร้าวคุณภาพ การประกวดผลไม้ใหญ่ 5 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน สับปะรด มะพร้าว ระกำ และปาล์มน้ำมัน การประกวดอาหารคาว ได้แก่ หมูชะมวง แกงสับปะรดใส่หอย ประกวดรสชาติไข่เค็ม ประกวดอาหารหวาน ได้แก่ อาหารหวานจากเงาะ การประกวดสุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทเอกลักษณ์ตราด และประเภทสุนัขพันธุ์ไทยหลังอานเพศผู้ เพศเมีย การประกวดไก่พื้นเมือง 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทเหลืองหางขาว ประดู่หางดำ  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม