วันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2556

พระโคกินหญ้า น้ำอาหารบริบูรณ์ วันพืชมงคล 2555

พระโคกินหญ้า น้ำอาหารบริบูรณ์ วันพืชมงคล 2555 พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2555 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

พระยาแรกนาเสี่ยงทายหยิบผ้าได้ผ้า 6 คืบ พยากรณ์ว่าน้ำจะน้อย นาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดี แต่นาในที่ดอน จะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่
พระโคกินหญ้า-น้ำท่าบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี
 See More..

บทความที่ได้รับความนิยม