วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556

ALCAZAR คาบาเรต์โชว์ พัทยา

อัลคาซาร์ คาบาเรต์โชว์ พัทยา (ALCAZAR CABARET PATTAYA SHOW) การแสดงโชว์ภายใต้ฉากแสงสีเสียงและเวทีที่สวยงามตระการตาทันสมัย สลับช่วงกันไปมาตามชนิดของชุดการแสดงเหมาะสำหรับทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งอัลคาซาร์จะใช้ตัวนักแสดงที่เป็นชายและหญิงประเภทสองเท่านั้น นักท่องเที่ยวจะได้เต็มอิ่มกับการแสดงบนเวทีร่วม 18 ชุด ณ วันนี้ การแสดงคาบาเรต์โชว์ของ อัลคาซ่า ได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นการแสดงคาบาเร่ต์ระดับโลก และเป็นจุดท่องเที่ยวหลักของเมืองพัทยา อัลคาซาร์ คาบาเรต์โชว์ พัทยา เปิดบริการทุกวันๆ ละ 3 รอบ 18:30 น. 20:00 น. 21:30 น. ** และเพิ่มรอบพิเศษในช่วงเทศกาล คือ 17:00 น. และ 23:00 น. ราคาบัตร : คนไทย ธรรมดา 250 บาท VIP 350 บาท ชาวต่างชาติ ธรรมดา 500 บาท VIP  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม