วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556

“แพชาวบ้าน” กับ “ทางผ่าน” ที่ใครๆ มองข้าม

แพชาวบ้าน เป็นชื่อเรียกของสถานที่แห่งนี้ ในอดีตเคยเป็นกระชังที่ใช้เลี้ยงปลาหลากหลายชนิด แต่ด้วยเศรษฐกิจที่เริ่มถดถอยและปัญหารุมเร้าในการเลี้ยงปลาในกระชัง ทำให้ชาวบ้านหลายรายเริ่มปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม