วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันไหลพัทยา 2555 สงกรานต์พัทยา 2555

วันไหลพัทยา 2555 สงกรานต์พัทยา 2555 ใครที่อดเล่นสางกราต์ 13-15 ที่ผ่านมา หรือยังไม่เต็มอิ่ม เชิญต่อกันที่พัทยาครับ วันไหลที่สนุกสนานที่สุด ในประเทศไทย กำหนดการ วันไหลพัทยา 2555 ด้านล่างเลยครับ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน 2555 เพื่อเป็นการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นให้นักท่องเที่ยวได้รู้จัก ประเพณีอันดีงาม อีกทั้งยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทยให้คงอยู่สืบไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Call Center Pattaya 1337
www.pattaya.go.th
วันพุธที่ 18 เมษายน 2555 งานประเพณีวันไหลนาเกลือ ณ สวนสาธารณะลานโพธิ์นาเกลือ

เวลา 07.30 น. ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 99 รูป
เวลา 09.00 น.สรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ หลังจากนั้น
เวลา 10.00 น. จะมีการเคลื่อนขบวนแห่พระพุทธรูปจากสวนสาธารณะลานโพธิ์ไปรอบตลาดนาเกลือ เพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำ เพื่อความเป็นสิริมงคล

วันพฤหัสบดีที่ 19  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม