วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2555

กิจกรรมกลุ่มนักวิทยุสมัครเล่น “พนัสสัมพันธ์”

กลุ่มนักวิทยุสมัครเล่น พนัสสัมพันธ์ 145.1375 MHz นำโดยประธานฯ (HS2UTH) รองประธานฯ (E27FY และ E27CVA) ได้จัดกิจกรรมสันทนาการ และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม