วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันไหล พัทยา นาเกลือ 2555

ขอเชิญเที่ยวงานวันไหลเมืองพัทยา 19 เมษายน 2555 สำหรับกำหนดการจัดงานประเพณีวันไหล และงานกองข้าวเมืองพัทยา ประจำปี 2555 นี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 20 เมษายน 2555 เพื่อเป็นการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักประเพณีอันดีงาม อีกทั้งยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทยให้คงอยู่สืบไป โดยมีกำหนดการของกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้ .. วันพุธที่ 18 เมษายน 2555 งานประเพณีวันไหลนาเกลือ ณ สวนสาธารณะลานโพธิ์นาเกลือ เวลา 07.30 น. ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 99 รูป เวลา 09.00 น.สรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ หลังจากนั้น เวลา 10.00 น. จะมีการเคลื่อนขบวนแห่พระพุทธรูปจากสวนสาธารณะลานโพธิ์ไปรอบตลาดนาเกลือ เพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำ เพื่อความเป็นสิริมงคล วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2555งานประเพณีวันไหลพัทยา ณ วัดชัยมงคล พัทยาใต้ เวลา 08.30 น.  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม