วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555

โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกําหนดปีงบประมาณ2556 (เออรี่ปีงบประมาณ 2556)

โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกําหนดปีงบประมาณ2556 (เออรี่ปีงบประมาณ 2556) Jamjung.com ได้รวบรวมข้อมูลเรื่องการเกษียรราชการก่อนกำหนด มาฝากๆ พี่้ๆน้าๆ ที่มีความต้องการ หยุดอาชีพราชการก่อนกำหนด เพื่อหาเวลาไปเที่ยวพักผ่อน หรือทำกิจการอย่างอื่น นำเสนอเรื่องนี้เพราะมีญาติที่เป็นราชการฝากหาข้อมูล ก็เลยเอามาลงเว็บด้วยเลย หวังว่าจะเป็นประโยชน์ กับคนอื่นด้วยครับ
คปร. รายงานว่า ​ได้ดำ​เนิน​การตามมติคณะรัฐมนตรี ​โดย​ใน​การดำ​เนินมาตร​การฯ ​ใน 4 ปีที่ผ่านมา​ได้จัด​ทำข้อ​เสนอมาตร​การฯ ​ใน​แต่ละปี ​เสนอคณะรัฐมนตรี​ให้​ความ​เห็นชอบ​และ​ได้ดำ​เนินมาตร​การฯ มา​แล้ว 4 ครั้ง คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2555 ​ทั้งนี้ มี​ผู้​เข้าร่วมมาตร​การฯ ​ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2555 รวม 83,204 คน
สำหรับ​การดำ​เนินมาตร​การปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราช​การ (​โครง​การ​เกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีสุดท้ายของกรอบระยะ​เวลาตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว คปร. ​ใน​การประชุม​เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555 ​ได้พิจารณา ​และมีมติดังนี้
1. ​เห็นชอบ​ให้ดำ​เนินมาตร​การปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราช​การ (​โครง​การ​เกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ออกจากราช​การ ณ วันที่  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม