วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555

aec คืออะไร ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คืออะไร มีข้อดีและข้อเสียอย่างไรต่อประเทศไทย

aec คืออะไร ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คืออะไร มีข้อดีและข้อเสียอย่างไรต่อประเทศไทย  แน่นอนครับ ปี 2558 หรือ 2015 ก็จะเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หลายๆคนยังไม่ทราบข้อมูลว่า aec คืออะไร ไทยได้ประโยชน์ และเสียประโยชน์ อย่างไรบ้าง วันนี้ Jamjung.com ได้รวบรวมข้อมูลทางวิชาการ มานำเสนอครับ

ท่านสามารถเข้าไปแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง AEC ได้ที่เว็บบอร์ดโดยตรง
Asean Community
http://www.aseantalk.com
AEC : ASEAN economic Community
AEC : ASEAN economic Community
aec คืออะไร ตอบ อาเซียนให้ความสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างต่อเนื่อง หลังจาก
การดำเนินการไปสู่การจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียนหรืออาฟตา (ASEAN Free Trade Area: AFTA) ได้บรรลุ
เป้าหมายในปี 2546 ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 8 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2545 ได้
เห็นชอบให้อาเซียนกำหนดทิศทางการดำเนินงานเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN
economic Community:  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม