วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันที่ 9 เมษายน 2555 เป็นวันหยุด กรณีพิเศษ

วันที่ 9 เมษายน 2555 เป็นวันหยุด กรณีพิเศษ แสดงว่าได้หยุดยาวกันละครับ ตั้งแต่ 6-9 เลยทีเดียว โดยในวันที่ 9 นั้น เป็นวันหยุดกรณี พิเศษครับ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ แหล่งอ้างอิงเชื่อได้ครับ สำหรับท่านที่ถามมาว่า 9 เมษายน 2555 ธนาคารหยุดไหม ตอบว่าหยุดครับ
โดยวันที่ 8-10 เมษายน 2555 นั้น ขอความร่วมมือประชาชนไว้ทุกข์โดยทั่วกัน ให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ และสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสา นอกจากนี้ ขอความร่วมมือสถานที่ต่างๆ ให้งดหรือลดการแสดงเพื่อความบันเทิง พร้อมกับขอความร่วมมือสถานีวิทยุและโทรทัศน์ ควบคุมดูแลรายการที่ออกอากาศให้เหมาะสม
อ้างอิง : http://www.ojac.coj.go.th / สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบกำหนดให้วันจันทร์ที่ 9 เม.ย 55 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และตามประกาศ ก.บ.ศ. เรื่องกำหนดวันเวลาทำงาน วันหยุดราชการตามประเพณี และวันหยุดราชการประจำปี  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม