วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555

9 เมษา เมืองพัทยา เชิญร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา

เมืองพัทยา เชิญร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ “สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี” ในวันที่ 9 เมษายน 2555 ซึ่งทางเมืองพัทยาได้ประกอบพิธี 3 ช่วงเวลา โดยเริ่มตั้งแต่.. 14.00 น. เป็นการประกอบพิธีบำเพ็ญพระกุศลถวายพระศพ ในพระอุโบสถ โดยพระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา และดำเนินการถวายดอกไม้จันทน์ ตามขั้นตอน 16.30 น. เป็นช่วงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินขึ้นพระเมรุ พระราชทานเพลิงพระศพแล้ว นายอำเภอบางละมุง นำคณะข้าราชการ และประชาชน ขึ้นวางดอกไม้จันทน์ ข้าราชการต้องแต่งเครื่องแบบเต็มยศ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้ รับชั้นสูงสุด ไว้ทุกข์ ส่วนประชาชนทั่วไปให้แต่งชุด ขาว ดำ ไว้ทุกข์ และในเวลา 22.00 น. หลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงพระศพฯ อีกครั้งหนึ่ง จากนั้น นายอำเภอบางละมุง นำคณะข้าราชการ และประชาชน เข้าสู่จิตกาธานและประกอบพิธีเผาดอกไม้จันทน์ เมืองพัทยา  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม