วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน ปี 2555

เชิญเที่ยวงาน ประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน ประจำปี 2555 งานประเพณีท้องถิ่นที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ต่อเนื่องจากวันสงกรานต์ ซึ่งในปีนี้มีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่อลังการ ด้วยกิจกรรมความสนุกต่างๆ อาทิ.. การทำบุญตักบาตร การสรงน้ำพระ การประกวดก่อพระทรายวันไหลบางแสน การแข่งขันการละเล่นพื้นบ้าน อาทิ การแข่งขันสะบ้า ช่วงรำ มอญซ่อนผ้า วิ่งเปี้ยว วิ่งกระสอบ ฯลฯ การเล่นน้ำสงกรานต์วันไหล การแสดงคอนเสิร์ตของเหล่าศิลปินดารามากมาย การจำหน่ายอาหารและสินค้าพื้นบ้าน (OTOP) งาน ประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน ประจำปี 2555 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 17 เมษายน 2555 ณ ชายหาดบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข ชลบุรี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ . เทศบาลเมืองแสนสุข โทร. (038) 193-  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม