วันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2556

นายกเมืองพัทยา เปิดตัว “กลุ่มเรารักษ์พัทยา‏”

ข่าวออนไลน์ พัทยา (11 พ.ค. 2555) ที่อาคารเอส.เค.พัทยา ซอยชัยพฤกษ์ จอมเทียน-พัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเปิดเป็นศูนย์ประสานงานทีมเรารักษ์รักพัทยา นำโดย นายอิทธิพล คุณปลื้ม อดีตนายกเมืองพัทยา ในฐานะหัวหน้ากลุ่มเรารักษ์พัทยา เป็นประธานเปิดตัวกลุ่มและผู้สมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งผู้บริหารและสมาชิกสภาเมืองพัทยารวมทั้งสิ้น 4 เขต เขตละ 6 คน รวม 24 คน หลังจากหมดวาระการบริหารเมืองพัทยาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา โดยมีตัวแทนคณะกรรมการชุมชนต่างๆ ทั่วเมืองพัทยาเข้าร่วมกันเป็นจำนวนมาก สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 1 หัวหน้าเขตได้แก่ นายวัฒนา จันทนวรานนท์ อดีตรองนายกเมืองพัทยา ว่าที่ผู้สมัครในเขตนี้ 6 คน ประกอบด้วย นายบรรลือ กุลละวณิชย์ นางจิดาภา สุวัฒถาภรณ์ นายธัชชัย สุภพรพสุพัฒน์ นายอนุพงษ์ พุทธนวรัตน์ นายอุฤทธิ์ นันทสุรศักดิ์ อดีตสมาชิกสภาเมืองพัทยา และนายวิเชษฐ หนองใหญ่ ว่าที่ผู้สมัครน้องใหม่ในสังกัดกลุ่มเรารักษ์พัทยาเขต 1 เขตเลือกตั้งที่ 2 หัวหน้าเขต  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม