วันศุกร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2555

วันเข้าพรรษา 2554 ความเป็นมาของการเข้าพรรษา วันเข้าพรรษา Buddhist Lent Day

วันเข้าพรรษา 2554 ตรงกับวันที่ 16 ก.ค. 2554 วันเสาร์ วันเข้าพรรษา 2554 ความเป็นมาของการเข้าพรรษา วันเข้าพรรษา Buddhist Lent Day ช่วง 3 เดือนเข้าพรรษาเป็นโอกาสที่ดีในการทำความดี เช่นการเลิกเล้า เลิกการพนัน เพื่อเป็นกุศลแก่ตัวเอง Jamjung.com ได้รวบบทความเกี่ยวกับวันเข้าพรรษา มาให้อ่านกันครับ
ความสําคัญของวันเข้าพรรษา
http://variety.siam55.com/data/6/0420-1.html
เรียงความวันเข้าพรรษา
http://variety.siam55.com/data/6/0421-1.html

ความเป็นมาของวันเข้าพรรษา
ใน เรื่องความเป็นมาของการเข้าพรรษา ถ้าว่ากันตามประวัติย่อๆ คือ ในยุคต้นพุทธกาล ก็ยังไม่มีการเข้าพรรษา เพราะฉะนั้นตลอดทั้งปี เมื่อพระภิกษุมีความเห็นว่าท่านควรจะไปเทศน์ ไปสอนญาติโยมที่ไหนได้ ท่านพอมีเวลา ท่านก็จะไป หรือไม่ได้ไปเทศน์ไปสอนใคร ถ้าเห็นว่าที่ไหนมันเงียบ มันสงัดดี เหมาะในการที่จะไปบำเพ็ญภาวนา ทำสมาธิ(Meditation) ของท่าน ท่านก็จะไป ซึ่งแน่นอน ส่วนมากก็จะอยู่ในเขตที่เป็นป่าเป็นเขา ไกลๆออกไปจากตัวเมือง หรือว่าต้องผ่านไปในชนบทนั่นเอง        จากการที่ท่านต้องไปอย่างนี้ เนื่องจากในฤดูฝนที่เขาทำไร่ทำนากันอยู่นั้น  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม