วันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555

ถนนคนเดิน นาเกลือ 2554

เชิญเที่ยงาน ถนนคนเดินนาเกลือ ปี 2454 เลือกซื้อ เลือกชิม อิ่มอร่อยกับอาหารทะเลสดๆ และสินค้าของดีจากชุมชน คนนาเกลือ ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย บนเส้นถนนตลาดเก่านาเกลือ รวมระยะทางร่วม 1 กิโลเมตร เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2554 จนถึงวันที่ 29 มกราคม 2555 ทุกวัน เสาร์ – อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 16.00 – 22.00 น  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม