วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2555

PATTAYA MUSIC FESTIVAL 2012

PATTAYA MUSIC FESTIVAL 2012 ปีนี้แจ้งเลื่อนกำหนดการจัดงานจากเดิมวันที่ 16-18 มีนาคม 2555 ไปเป็นวันที่ 27-29 เมษายน 2555 อ่านรายละเอียดด้านใน.. เนื่องจากเมืองพัทยา ได้รับการประสานงานจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยว่า รัฐบาลได้บรรจุงานเทศกาลดนตรีนานาชาติไว้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม มหัศจรรย์เมืองไทย (Miracle Thailand Year) ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดพิธีเปิดตัวโครงการดังกล่าวในวันที่ 27 มีนาคม 2555 โดยมี ฯพณฯ นายกรับมนตรีเป็นประธานในพิธี เพื่อให้สอดคล้องกับการเปิดตัวโครงการมหัศจรรย์เมืองไทย เมืองพัทยาจึงพิจารณาเลือนการจัดงานเทศกาลดนตรีเมืองพัทยา Pataya International Music Festival 2012 เป็นวันที่ 27-29 เมษายน 2555 และเมืองพัทยาต้องขออภัยสำหรับข้อมูลที่ได้แจ้งให้ทราบก่อนหน้านี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการท่องเที่ยว สำนักปลัดเมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 038 – 253128 – 9 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสาขาพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 038 427667, 038 –  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม