วันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555

Million Voice Firework

ดอดไปงาน Million Voice ล้านเสียงขับร้องสู่หนึ่งบทเพลง ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเถลิงราชสมบัติครบ 85 พรรษา ที่แหลมบาลีฮาย จุดประสงค์คือถ่ายพลุ (อีกแล้ว)  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม