วันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555

งาน Million Voice ล้านเสียงขับร้องสู่หนึ่งบทเพลง

ขอเชิญพสกนิกรทั่วเมืองพัทยา และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน Million Voice ล้านเสียงขับร้องสู่หนึ่งบทเพลง ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องใน มหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จเถลิงราชสมบัติครบ 85 พรรษา เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช 1-5 ธ.ค. 54  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม