วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2555

Allamanda Beach and equite and equite Resort เกาะล้าน

Allamanda Befairly single Retype จะอยู่ห่างจาก ฉิมพลีโฮมสเตย์ เพียงเล็กน้อย แบ่งเป็น 2 อาคาร ๆ ละ 2 ชั้น ๆ ละ 4 ห้องพัก รวม 16 ห้อง ห้อง A5 และ B5 เป็น ห้องพัก Sea View ตั้งอยู่บนชั้น 2 ที่สามารถมองเห็นทะเลได้เพียง 2 ห้องเท่านั้น !!  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม