วันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555

ขอเชิญชมนิทรรศการ ภาพถ่ายเฉลิมพระเกียรติฯ

ขอเชิญชมนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “สี แสง แสดงชีวิต” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สะท้อนถึงพระอัจฉริยะภาพ ความใส่พระทัยที่มีต่อสิ่งรอบข้างผ่านภาพถ่ายที่ทรงคุณค่ายิ่ง โดยสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย ตั้งแต่วันที่ 2-9 กันยายน 2554 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช ตั้งแต่เวลา 11.00 - 23.00 น  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม