วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2555

สอบตำรวจ 54 เปิดสอบตำรวจ สัญญาบัตร 150 อัตรา รับสมัครทางเว็บไซต์วันที่ 21 ม.ค. – 22 เม.ย.54

สอบตำรวจ 54สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบตำรวจ สัญญาบัตร 150 อัตรา รับสมัครทางเว็บไซต์วันที่ 21 ม.ค. 22 เม.ย.54
เอาข่าวการเปิดสอบตำรวจปี 54 มาฝากครับ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับบุคคลภายนอก วุฒิปริญญาตรี เข้าร ับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (ตำแหน่งรองสารวัตร ย ศร้อยตำรวจตรี) ประจำปี 2554 กำหนดระยะเวลาการดำเนินการการรับส มัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแลแต่งตั้งเข้ารับราชกา รเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรประจำปี พ.ศ.2554 จำนวน 150 อ ัตรา
1. สายประมวลผล 130 อัตรา
- วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดกสรรให้หน่วยต่างๆ ดังนี้
หน่วย
สทส.30 อัตรา
รร.นรด. 4 อัตรา
สพฐ.ตร 20 อัตรา
สง.นรป.ส 1 อัตรา
บช.น.ส 10 อัตรา
ปช.ปส 1 อัตรา
ภ.1สส 4 อัตรา
บช.ตชด. 5  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม