วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2555

คําอวยพรสงกรานต์ภาษาอังกฤษ กริตเตอร์สงกรานต์

คําอวยพรสงกรานต์ภาษาอังกฤษ วันสงกรานต์ก็คือวันปีใหม่ ของไทยการจะอวยพร เราสามารถอวยพรแบบเดียวกับวันปีใหม่ได้ครับ
ตัวอย่าง คําอวยพรสงกรานต์ภาษาอังกฤษ เช่น
Happy Thai New Year หรือจะพูดว่า
Happy Songkran Day


may this year bring inspiration and happiness to you and your family.
Looks like a bright new year ahead!
Wishing you peace and joy inside the New Year
The beginning is alapproaches today! Happy New Year.
a brand new year is a reminder to celebrate all of the things that  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม