วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2555

กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ปี 2554

กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ปี 2554 มาแล้วววว  กรมยุทธศึกษา ทบ +สมัครงาน 2554 ใครอยากเป็นทหารรียสมัครเลยครับพี่้น้อง
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ปี ๕๔
รายละเอียดดังนี้ครับ
กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญบัตร ปี ๕๔ << รายละเอียดที่นี่
คำแนะนำการรับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญบัตร ปี ๕๔ << รายละเอียดที่นี่
โปรแกรมเทียบทางคุณวุฒิฯ จาก สง.ก.พ. รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญบัตร ปี ๕๔ << รายละเอียดที่นี่
สรุปปัญหาสำคัญเรื่องหลักฐานบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ << รายละเอียดที่นี่
รายละเอียดการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ ก.พ.รับรอง << รายละเอียดที่นี่
 See More..

บทความที่ได้รับความนิยม