วันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2555

วิธีทำน้ำหมักชีวภาพ

วิธีทำน้ำหมักชีวภาพ จุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมาก อาจพบเกือบทุกหนทุกแห่งในธรรมชาติ ในอากาศที่เราหายใจเข้าไป ในอาหารที่เรากิน ที่ผิวหนังของร่างกาย ในทางเดินอาหาร ในปาก จมูกหรือช่องเปิดต่างๆของร่างกาย แต่ยังเป็นความโชคดีของเราเพราะ จุลินทรีย์ส่วนใหญ่มีคุณประโยชน์ต่อสรรพสิ่งมีชีวิตทั้งมวลในโลก ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม จุลินทรีย์เป็นตัวการทำให้เกิดกระบวนการหมัก ผลผลิตที่ได้จากการหมักนั้น ในที่นี้เราขอเรียกว่า “น้ำหมักชีวภาพ”
ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการขยายพันธุ์ของจุลินทรีย์
๑. อาหาร น้ำตาล ธาตุคาร์บอน ไนโตรเจน กำมะถัน ฟอสฟอรัส
๒. อากาศหรือแก๊ส ออกซิเจน คาร์บอนไดอ๊อกไซด์ เป็นตัวแบ่งประเภทของจุลินทรีย์
๓. น้ำ มีสภาพเป็นกลาง ทำให้สารอาหารอยู่ในสภาพเป็นสารละลาย จุลินทรีย์จึงสามารถนำเข้าไปในเซลล์ได้ (ถ้าเป็นน้ำสะอาด จุลินทรีย์จะเจริญเติบโตได้ดีขึ้น)
๔. อุณหภูมิ เป็นสิ่งกำหนดอัตราและปริมาณการเจริญเติบโต เช่น กรณีเชื้อยีสต์ อุณหภูมิ ๒๐ ๓๐ องศาเซลเซียส คือ ช่วงที่เหมาะสม จะได้เชื้อดี
อุณหภูมิ ๓๐ ๓๗ องศาเซลเซียส คือ ช่วงที่ไม่เหมาะสม จะได้เชื้อร้าย เชื้อโรค
๕. ความเป็นกรดด่าง (pH) เป็นตัวชี้บอกว่าจุลินทรีย์จะเจริญเติบโตได้หรือไม่  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม