วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2555

คำขวัญวันแม่ ใกล้วันแม่เข้ามาแล้วเอา คําขวัญวันแม่ปีต่างๆมาให้อ่าน

คำขวัญวันแม่ ใกล้วันแม่เข้ามาแล้วเอา คําขวัญวันแม่ปีต่างๆมาให้อ่าน ปีนี้ก็เหมือนเคย เราก็ควรแสดงความรักต่อแม่ผู้ให้กำเนิดเรา ด้วยการเป็นคนดี ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ครับ วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม
คำขวัญวันแม่ 2554
เพลงชาติไทยเตือนไทยไว้เช้าค่ำ ให้จดจำจารึกใจไว้ทุกส่วน จะดำรงคงไทยได้ทั้งมวล ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี


คำขวัญวันแม่ ประจำปี 2553
แผ่นดินนี้ แม่ของลูก ใช้ปลูกข้าว กี่แสนก้าว ที่เดินซ้ำ ย่ำหว่านไถ บำรุงดิน จนอุดม สมดังใจ หวังนาไทย เป็นของไทย ไปนิรันดร์
คำขวัญวันแม่ ประจำปี 2552
“แผ่นดินนี้ปู่ย่าตายายสร้าง
เคยทอดร่างลงถมถิ่นแผ่นดินแม่
ขอลูกไทยรักษามั่นไม่ผันแปร
เป็นไทยแท้มิใช่ไทยแต่ในนาม”
คำขวัญวันแม่ ประจำปี 2551
เมื่อเกิดมาอาศัยถิ่นแผ่นดินไหน ควรมีใจกตัญญูรู้คุณถิ่น หากคนไทยรู้ตอบแทนคุณแผ่นดิน จักไม่มีวันสิ้นแผ่นดินไทย
คำขวัญวันแม่ ประจำปี 2550
ข้าวในนาปลาในน้ำคำโบราณ คือตำนานความอุดมสมบูรณ์สิน ฝากลูกไทยร่วมห่วงแหนรักแผ่นดิน ถนอมไว้อย่าให้สิ้นแผ่นดินไทย
คำขวัญวันแม่ ประจำปี 2549
รักในหลวงพร้อมใจใส่เสื้อเหลือง รักบ้านเมืองจงน้อมใจให้สร้างสรรค์ ใส่สีเดียวแล้วใจเดียวกลมเกลียวกัน รักเช่นนั้นชาติของตนจึงพ้นภัย
คำขวัญวันแม่ ประจำปี 2548
ดุจดังแม่ผู้ประเสริฐบังเกิดเกล้า เลี้ยงเราทุกคนมาจนใหญ่ ทุกคำข้าวคือสินแผ่นดินไทย ควรตรองใจทดแทนคุณแผ่นดิน
คำขวัญวันแม่ ประจำปี 2547
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม