วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2555

อันเดอร์ วอร์เตอร์ เวิร์ล พัทยา

อันเดอร์ วอเตอร์ เวิล์ด พัทยา (Underwater World Pattaya) สถานจัดแสดงพันธู์ปลาสวยงาม และสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์หาดูยากจากท้องทะเลอ่าวไทย โดยจัดแสดงไว้ภายใต้อควาเรียมจำลองขนาดใหญ่ แบ่งพื้นที่ด้านในเป็น โซนด้วยกันคือ.. โซนปะการัง เป็นพื้นที่สำหรับปลาสวยงามซึ่งหาดูได้ยาก เช่น ปลาสิสมุทร ปลาพยาบาล ปลาผีเสื้อ ปะการังเทียมฯลฯ โซนปลากระดูกอ่อน เช่น ปลาฉลาม ปลากระเบน และปลาทะเลน้ำลึกจำนวนมาก ฯลฯ โซนเรืออัปปาง มีปลาประมงต่างๆ เช่น ปลาเก๋า ปลาจาระเม็ด ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงให้อาหารสัตว์ ทั้งบนผิวน้ำ และดำไปให้อาหารใต้น้ำในอุโมงค์โซนปลากระดูกอ่อน เป็นรอบๆ ในแต่ละโซน กำหนดเวลาการให้อาหารสัตว์ทะเล โซนปะการัง ให้อาหารเวลา 10.00 น. และเวลา 14.30 น. โซนปลากระดูกอ่อน(ฉลาม) ให้อาหาร 11.15 น. และเวลา 11.00 น. และเวลา 15.30 น. โซนเรืออับปาง  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม