วันเสาร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2555

สูตรการวัดหาที่ดิน 1งาน

สูตรการวัดหาที่ ดิน1งาน
ที่สำนักงานเขตจะมีเจ้าหน้าที่รังวัดที่ดินให้ก่อนทำการปลูกสร้างครับ
หรือนำโฉนดให้สถาปนิกทำการเทียบมาตราส่วนจะดีกว่า วัดเอง หรือวัดเองคร่าวๆ ให้ดูที่ตอนบนของโฉนด จะระบุมาตราส่วน ว่า 1 : 1000 หรือ 1 : 500 ถ้า 1 : 1000 ของคือ 1 เซนติเมตร = 10 เมตร.

ที่มา
http://www.freesplans.com/fp_board/FP_view.asp?id=214
 See More..

บทความที่ได้รับความนิยม