วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2555

การสรรหาเจ้าอาวาสภายในและภายนอก

การสรรหาเจ้าอาวาสภายในและภายนอก อยากรู้ว่าในวงการสงฆ์ การสรรหาเจ้าอาวาสมีขั้นตอนอย่างไร
 See More..

บทความที่ได้รับความนิยม