วันเสาร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2555

โครงงานภาษาอังกฤษ ม.ปลาย

โครงงานภาษาอังกฤษ ม.ปลาย บทความดีๆจาก ขจิต ฝอยทอง
ขจิต ฝอยทอง
อาจารย์มหาวิทยาลัย
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
http://gotoknow.org/blog/yahoo/16301?page=4
หัวข้อมีดังนี้
ความหมายของโครงงานภาษาอังกฤษ ( Definition of English Project Work )
ขั้นตอนในการดำเนินโครงงานภาษาอังกฤษ ( Phases of English Project Work)
ข้อดีของโครงงานภาษาอังกฤษ ( The advantages of Performing English project work)
 See More..

บทความที่ได้รับความนิยม