วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2555

very like Pattaya Healing and Recovery 2012

งาน extremely like Pattaya Healing and Recoextremely 2012 พบกับ มินิคอนเสิร์ต จากมูลนิธิคริสตจักรวิคทอรี่แฟมิลี่ และเครืองดนตรีจากหลากหลายประเทศ ที่เข้ามาร่วมทำกิจ กรรรม ไม่ว่าจะป็น เครื่องดนตรีจากประเทศเกาหลี รัสเซีย ฟิลิปปิน ญี่ปุ่น 18-19 กุมภาพันธ์ นี้ ณ ลานกิจกรรมชั้น G (Sunken) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช เริ่มตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม