วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555

คำขวัญวันเด็กปี2555 นายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

คำขวัญวันเด็กปี2555 นายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตร โดย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีได้ให้คำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2555 ว่า สามัคคี มีความรู้คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี
สำหรับวันเด็กปี 2555 ตรงกับวันที่ 14 ม.ค. 2555
เพลงคำขวัญวันเด็ก ปี 2555

รวมบทความเกี่ยวกับวันเด็ก 2555
วันเด็ก คำขวัญวันเด็ก รวมเรื่องเกี่ยวกับวันเด็ก
http://variety.siam55.com/data/1/0062-1.html
คำขวัญวันเด็ก ปี 2554 คำขวัญวันเด็ก 2011
http://variety.siam55.com/data/1/0175-1.html
เพลงวันเด็ก ร้องมาตั้งแต่เด็ก
http://variety.siam55.com/data/1/0177-1.html
ประวัติวันเด็ก แห่งชาติ เอามาฝากน้องๆ ในวันเด็ก
http://variety.siam55.com/data/1/0178-1.html
สารวันเด็ก จากนายกใรวันเด็ก
http://variety.siam55.com/data/1/0179-1.html
คำกล่าวรายงานวันเด็ก
http://variety.siam55.com/data/1/0180-1.html
คำขวันเด็กปีต่างๆครับ
2502 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ขอให้เด็กไทยในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้าจงเป็นเด็กที่รักความก้าวหน้า
2503 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ขอให้เด็กไทยในสมัยปฏิวัติของข้าพ เจ้าจงเป็นเด็กที่รักความสะอาด
2504 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ขอให้เด็กไทยในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่อยู่ในระเบียบวินัย
2505 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ขอให้เด็กไทยในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่ประหยัด
2506 จอมพล  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม