วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555

ซองจดหมาย ขนาดซองจดหมาย

ซองจดหมาย คืออะไร ซองจดหมาย คือบรรจุภัณฑ์ชนิดหนึ่งที่ผลิตจากกระดาษหรือวัสดุอื่นที่เรียบแบน ออกแบบขึ้นเพื่อบรรจุวัตถุเรียบแบน
ประวัติซองจดหมาย
ใน ค.ศ. 1876 วิลเลียม เออร์วิน มาร์ติน (William Irwin Martin) ได้ริเริ่มสร้างซองจดหมายที่มีขนาดมาตรฐานเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ และได้แบ่งขนาดอย่างง่ายออกเป็นหมายเลข 0 ถึงหมายเลข 12 ซึ่งเป็นที่นิยมในสมัยนั้น ปัจจุบันขนาดของซองจดหมายถูกกำหนดด้วยมาตรฐาน ISO 269 (ซึ่งใช้ควบคู่กับขนาดกระดาษตาม ISO 216) และ DIN 678 ของเยอรมนี
ขนาดซองจดหมาย
ขนาดมาตราฐาน 4 x 9
รูปแบบและขนาดซองจดหมาย


ที่มา
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Flat-envelope-Western-Eastern.png
http://www.viscomcenter.co.th/online/papersize/letter.htm
 See More..

บทความที่ได้รับความนิยม