วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555

ชัยวัฒน์ ไกรฤกษ์ คลิปชูวิทย์ แฉ ชัยวัฒน์ ไกรฤกษ์ เรื่องทุจริต

ชัยวัฒน์ ไกรฤกษ์ คลิปชูวิทย์ แฉ ชัยวัฒน์ ไกรฤกษ์ เรื่องทุจริต เอาแล้ว เฮียชู เจอทั้งศึกนอก ศึกใน คลิปนี้เป็น การแฉพฤติกรรมของนายชัยวัฒน์ ที่ส่อไปในทางทุจริต

ประวัติ ชัยวัฒน์ ไกรฤกษ์
ชัยวัฒน์ ไกรฤกษ์ จบการศึกษาชั้นมัธยมต้น จากโรงเรียนชิโนรส จบชั้นมัธยมปลาย จากโรงเรียนเทพศิรินทร์ จากนั้นได้ศึกษาจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และปริญญาโท จากคณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ชัยวัฒน์ ไกรฤกษ์ ประกอบอาชีพเป็นทนายความ เริ่มทำงานประจำที่สำนักงานบำรุงสุวิชา อภิศักดิ์ และเป็นทนายความส่วนตัวของนายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ต่อมาจึงได้เข้าร่วมงานทางการเมืองร่วมกับพรรคความหวังใหม่ พรรคกิจสังคม และลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ในกรุงเทพมหานคร เขตที่ 3 สังกัดพรรคถิ่นไทย แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง ต่อจากนั้นจึงได้ย้ายมาร่วมงานการเมืองกับนายชูวิทย์ และทำหน้าที่เลขาธิการพรรคซึ่งจัดตั้งโดยนายชูวิทย์ ได้แก่ พรรคต้นตระกูลไทย พรรคสู้เพื่อไทย
ในระหว่างที่นายชูวิทย์ ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม