วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555

ปิยบุตร แสงกนกกุล คือใคร

ปิยบุตร แสงกนกกุล คือใคร เป็นคนที่หลายๆคนอยากรู้จักมาก เราเลยเอาประวัติคร่าวๆ มานำเสนอครับ ทั้งทางด้านการศึกษา การทำงาน และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเมือง
ปิยบุตร แสงกนกกุล เป็นศิษย์เก่าอัสสัมชัญ จบ การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท จาก D.E.A. de droit public, l’Université de Nantes ประเทศฝรั่งเศส และปริญญาเอก สาขากฎหมายมหาชน ประเทศฝรั่งเศส ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และเป็น 1 ใน 5 อาจารย์นิติศาสตร์เสียงข้างน้อยกลุ่มเดียวกับ วรเจตน์ ภาคีรัตน์
เป็นหนึ่งในใน คณะนิติราษฎร์ โดยก่อตั้งมาแล้ว 1 ปี ก่อตั้ง ๑๙ กันยายน ๒๕๕๓
คณะนิติราษฎร์มีสมาชิกดังนี้
จันทจิรา เอี่ยมมยุรา
ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล
ธีระ สุธีวรางกูร
ปูนเทพ ศิรินุพงศ์
ปิยบุตร แสงกนกกุล
วรเจตน์ ภาคีรัตน์
สาวตรี สุขศรี
และข่าวที่ทำให้คนจับตามองผู้ชายคนนี้คือ กรณี
ปมร้อน!  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม