วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555

คําอวยพรปีใหม่ผู้ใหญ่ กลอนอวยพรปีใหม่ผู้ใหญ่

คําอวยพรปีใหม่ผู้ใหญ่ กลอนอวยพรปีใหม่ผู้ใหญ่ เป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับ ในการที่จะเขียนคำอวยพระให้กับผู้ใหญ่ หรือคนที่เราให้ความเรารพ เพราะจะแสดงถึงการรู้จักกาละเทศะของคนเขียนด้วย เพราะฉนั้น Jamjung.com จึงหามาฝากอีกเช่นเคย
คําอวยพรปีใหม่ผู้ใหญ่ หรือคนที่มีความสามารถด้านกวี ก็สามารถแต่งกลอนอวยพรปีใหม่ผู้ใหญ่ ก็ดีเหมือนกันนะครับ

ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ท่านพร้อมครอบครัว ประสบแต่ความสุขด้วยจตุรพิธพรชัย สมบูรณ์พูนผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ
อำนวยพรขึ้นปีใหม่ให้ล้ำเลิศ ล้วนก่อเกิดสิ่งงามตามประสงค์ สุขภาพแข็งแรงแกร่งดำรง ให้มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนาน
วันนี้ขึ้นปีใหม่ อวยพรให้ท่านสุขสันต์ แช่มชื่นทุกคืนวัน สมดังจิตคิดปรารถนา แม้มีสรรพกิจ จงสัมฤทธิ์ด้วยปัญญา พร้อมคุณธรรมา ก่อเกิดผลแก่ตนเอย
ปีใหม่นี้ ขอให้คลาย จากทุกข์โศกให้ปลอดโรค พ้นภัย ที่มัวหมองให้มีโชค มากลาภ ด้วยเงินทองที่หมายปอง ให้สมหวัง ดั่งใจเทอญ
มอบสิ่งดีปรีดิ์เปรมเกษมสมัย กิจก้าวไกลสุขสวัสดิ์พิพัฒน์ผล สิ่งศักดิ์สิทธิ์เสกสรรบันดาลดล พรมงคลให้พร้อมพรั่งยั่งยืนนาน
ในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ท่านและเจ้าหน้าที่ จงประสบแต่ความสุข ความสำเร็จสมบูรณ์ พูลลาภ ในสิ่งอันพึงปรารถนา ตลอดไป
ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขออนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้… และครอบครัว พบแต่ความสุข ความเจริญตลอดไปเทอญ
ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่าน  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม