วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ตลาด 100 ปี นาเกลือ

งานถนนคนเดินนาเกลือ เดินกินถิ่นนาเกลือ ระหว่างวันที่ 23 – 24 มกราคม 2553 ณ บริเวณหน้าธนาคารออมสินไปสิ้นสุดที่สะพานยาวนาเกลือ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. - 22.00 น. พบกับอาหารทะเลสดๆ น้ำจิ้มรสเด็ด อาหารพื้นบ้านหลากหลายเมนู ของชาวนาเกลือ พร้อมทั้งชมสินค้า Otop ราคาถูกอีกมากมาย อาทิ เสื้อผ้า ของที่ระลึก สินค้าจากศูนย์ศิลปาชีพ สินค้าหัตถกรรม สินค้าดั้งเดิมของชาวนาเกลือ  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม