วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ร้านปูเป็น หาดจอมเทียน

เนื่องจากเราเป็น เจ้าแรกที่ทำ "ปูม้าเป็น" โดยใช้หนังยางรัดก้ามปูที่ได้จากเรื่องประมงก่อนนำมาใส่กระชังแช่ไว้ในทะเล เมื่อลูกค้าสั่งปูเราก็จะดึงกระชังปูขึ้นมาเปิดให้ลูกค้าเลือกและจะได้ยินลูกค้าอุทานว่า "โห้..ปูเป็น" จึงเป็นที่มาของชื่อร้าน "ปูเป็น"  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม