วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Fiber To the property เครือข่ายความเร็วสูงครั้งแรกของเมืองพัทยา

นายอิทธิพล กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือ MOU เมืองไอทีซิตี้ ระหว่างเมืองพัทยากับแคสเทเลคอมแห่งแรกในประเทศไทยในกาบันทึกข้อตกลงในพื้นที่ให้บริการสายใยแก้ว 2 รูปแบบลงใต้ดิน เปิดโลกการสื่อสารแบบไร้ขีดจำกัด เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยเมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง เป็น ศูนย์กลางด้านเศรษฐดิจ ธนาคาร ธุรกิจบริการอย่างมากมาย  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม