วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

เกาะสาก เกาะส่วนบุคคล

เกาะสากมีรูปร่างคล้ายบูมเมอแรง หรือพระจันทร์เสี้ยว (ไม่เห็นจะเหมือนสากตรงไหนเลยค่ะ) ตัวเกาะมีหาดทรายอยู่ 2 หาด คือ หาดทรายบริเวณอ่าวด้านเหนือ ซึ่งมีความยาวประมาณ 250 เมตร เรือนำเที่ยวมักจะจอดให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำบริเวณนี้ ส่วนอีกหาดหนึ่งคือ หาดทางตอนใต้ของเกาะซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับหาดแรก และมีทางเดินติดต่อกันได้หาดนี้เป็นหาดเล็กๆยาวประมาณ 80 เมตร มีแนวปะการังอยู่บริเวณด้านหน้า  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม