วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

เกาะแสมสาร สัตหีบ

เกาะแสมสาร สัตหีบ มีลักษณะเป็นรูปทรงยาวรี ขนาดพื้นที่โดยรวมประมาณ 5 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ปัจจุบันได้รับการควบคุมดูแลด้วยหน่วยงานราชการ กองทัพเรือ ชายหาดบนเกาะแสมสาร มีทั้งหมด 5 แห่ง ได้แก่ .. หาดเทียน อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเกาะแสมสาร หาดแหลมฝรั่ง อยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะแสมสาร หาดเตยและหาดกรวด อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของเกาะแสมสาร หาดลูกลม อยู่ทางด้านทิศเหนือของเกาะแสมสาร ในอดีตเกาะแสมสารนั้นมีชุมชนชาวบ้านอาศัยอยู่โดยมีหลักฐานเป็นบ้านเรือน หรือวัดปลูกสร้างอยู่บนเกาะแสมสาร และชาวบ้านบนเกาะก็จะมีอาชีพหลักคือการทำประมง แต่ต่อมาเมื่อมีการขอความร่วมมือจากทางราชการเพื่อใช้พื้นที่ของเกาะแสมสารเพื่อการอนุรักษ์ ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บนเกาะจึงได้ย้ายถิ่นฐานจากบนเกาะแสมสารขึ้นมาบนฝั่ง ซึ่งปัจจุบันก็คือ ตำบลแสมสาร รูปแบบของการเข้าเยี่ยมชมเกาะแสมสารจะเป็นการเยี่ยมชมพรรณไม้ที่อยู่บนเกาะแสมสาร และพืชที่ทำการอนุรักษ์ รวมถึงพืชหายากที่ทางโครงการได้ทำการอนุรักษ์ไว้บนเกาะ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้แก่ผู้เยี่ยมชม และนอกจากนี้ยังมีการชมความอุดมสมบูรณ์ใต้ผืนน้ำของเกาะแสมสาร โดยเป็นการดำผิวน้ำชมปะการังใต้น้ำ โดยมีเจ้าหน้าที่ของเกาะแสมสารคอยดูแล และให้ความรู้อย่างใกล้ชิด เกาะแสมสารแห่งนี้ไม่อนุญาติให้มีการค้างแรมและไม่มีอาหารจำหน่ายบนเกาะ เนื่องจากมีสถานที่พักจัดเตรียมไว้ให้แล้ว ซึ่งอยู่ในบริเวณของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ผู้ที่ต้องการเข้ามาเยี่ยมชมสามารถเดินทางแบบไปเช้าเย็นกลับ และมาเที่ยวเยี่ยมชมแบบหมู่คณะก็สามารถสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ได้เช่นกัน.. ติดต่อเยี่ยมชมเกาะแสมสาร.. เบอร์โทรศัพท์ (038) 432 471 , (038)  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม