วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ภาวะ ความคิดแตกแยก แต่ไม่แตกต่าง

คนท้องถิ่นส่วนใหญ่ที่อาศียและเกิดในเมืองพัทยา มีความรักเมืองนี้ต่างจากคนทั่วไป ที่เห็นว่า เมืองพัทยา มันเป็นเมืองแห่งโสเภณี และ อบายมุขเอนเตอร์เทนครบวงจร นั่นมันก็จริง แต่คนต่างจังหวัดส่วนใหญ่ มาทำมาหากินในส่วนของอาชีพที่ทุก ๆ คน มักจะรังเกียจ แต่มันสร้างรายได้ และ ฐานะที่ดี ในเวลาอันสั้น  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม