วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

เกาะล้าน พัทยา

เกาะล้าน อยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองพัทยา แต่เดิมเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวต่างชาติ ในนามว่า “หมู่เกาะปะการัง” (Coral Islands) จากชายหาดเมืองพัทยาจะสามารถมองเห็นเกาะล้านได้ชัดเจน เพราะอยู่ห่างจากฝั่งออกไปเพียงประมาณ 7.5 กิโลเมตร  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม