วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ที่จอดรถงาน พัทยามิวสิค 2010

เพื่อต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเมืองพัทยา และดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งเป็นกิจกรรมที่จัดมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก ดังนั้นเพื่อเป็น การอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว จึงขอประชาสัมพันธ์ที่จอดรถสำหรับงานดังกล่าว ดังนี้  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม