วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

เทศกาลตรุษจีนเมืองพัทยา ประจำปี 2553

กำหนดจัดงานเทศกาลตรุษจีนเมืองพัทยา ระหว่างวันที่14-16 กุมภาพันธ์ 2553 ณ บริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวเมืองพัทยา (พัทยาใต้) จังหวัดชลบุรี กิจกรรมภายในงาน - พิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช - พิธีสักการะศาลเจ้าในมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน - การแสดงเชิดมังกรและสิงโต - ขบวนแห่และการแสดงการเชิดมังกร สิงโต เอ็งกอ โล้วโก้ว ฯลฯ  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม