วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

งานวันเด็ก เมืองพัทยา ประจำปี 2553

เมืองพัทยาได้จัดงานวันเด็กเป็นปีที่ห้าเพื่อเป็นของขวัญให้กับเด็กในเมืองพัทยาได้ร่วมสนุกสนานได้รับความรู้ต่างๆมากมายและได้กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง เมืองพัทยาจึงร่วมกับชุมชนในเขตเมืองพัทยา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม