วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

แผนที่เกาะล้าน

ภาพประกอบ แผนที่บนเกาะล้านทั้งหมด ซึ่งประกอบไปด้วย แผนที่ที่พักบนเกาะล้าน ที่ตั้งร้านอาหารต่างๆ บนเกาะล้าน ท่าเรือ และหมู่เกาะบริวารต่างๆ วัดเพียงแห่งเดียว เส้นทางเดินเรือ เขตถนน สถานีตำรวจ โรงพยาบาล จุดดำน้ำ ที่ทำการเกาะล้าน ดูได้จากสัญลักษณ์ที่ปรากฎและคำอธิบายในแผนที่  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม